San Ching Tian Temple | 三清殿

三清殿(San Ching Tian temple)是东南亚最大的道教寺庙。其精湛的红色屋顶、优雅的莲花设计图案和令人愉快风铃声让访客留下深刻印象。

San Ching Tian Temple | 三清殿
文化与遗产
美里